Відділ освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської РДА
Хмельницької області

Марафон подій

25.09.2018

 

Відповідно до річного плану роботи вчителя - логопеда ІРЦ Савчук Анни Володимирівниз 25 вересня 2018р. здійснюється діагностика порушень мовленнєвого розвитку дітей молодшого шкільного віку в закладах загальної середньої освіти району.

 23.09.2018

 

Важливими умовами успішної корекції розвитку дитини з порушеннями психофізичного розвитку є підтримання її активності та інтересу до виконання  справ,підтримка успіху дитини, підкреслена похвалою є також дуже важливим засобом активізації її діяльності. Цими прийомами підтримується і розвивається в дитини впевненість, повага до себе, яку вона будь-що хоче зберегти і намагатиметься утриматися на рівні зростаючих вимог до неї.

Регулярні корекційні заняття з корекційними педагогами  з часом дають змогу дитині демонструвати не аби які успіхи при виконанні різноманітних завдань.                       

Дидактичні ігри та вправи для подолання загального недорозвитку мовлення

Формування словникового запасу у дітей із загальним недорозвитком мовлення через використання дидактичних ігор та вправ.

Головне завдання корекційної роботи з дітьми із загальним недорозвитком мовлення – формування словникового запасу. Бідність лексичного запасу виявляється в стереотипності висловлювань, в дуже частому вживанні однієї й тієї ж групи слів, щонайбільш частіше проявляється при визначенні дій та ознак предметів.

Аналізуючи фактори, які полегшують накопичення та активізацію словникового запасу у дітей, необхідно постійне формування як активного, так і пасивного запасу через використання ігрових прийомів та вправ. За допомогою ігор та вправ діти підбирають необхідні слова для розгорнутої відповіді та її обговорення.

ПОРАДИ ВІД ПСИХОЛОГА

що до фізкультурних хвилинок і пауз під час корекційно-розвиткових занять

       Зі вступом дитини до школи, педагоги звісно ж  враховують, що мають  справу з дитячим організмом, який росте, розвивається і потребує періодично, під час занять, різноманітних фізкультхвилинок і пауз.

       Виняткове значення фізкультхвилинки мають і у роботі корекційного педагога (логопеда, психолога, дифектолога та ін.), вони знімають втому, нормалізують увагу й активність, відновлюють сили і робочий настрій дитини, підвищують дисціплінованість.

Завдання фізкультурних хвилинок і пауз:

• повернути втомленій дитині працездатність, увагу;

• зняти м'язове і розумове напруження;

• попередити порушення постави;

Фізкультхвилинк авключає 3-4 вправи, добре знайомі дітям і легкі для виконання. Кожна вправа виконується 3-4 рази в середньому темпі. Тривалість фізхвилинки 2-3 хвилини.

Вправи мають добиратися таким чином, щоб протягом дня цілеспрямовано навантажувалися і розслаблялися різні групи м’язів дітей: плечового пояса, спини, тазостегнових суглобів. Необхідно включати в комплекс вправи для відпочинку очей, дихальні вправи, вправи на координацію рухів.

Щоб процес виконання фізичних вправ був цікавим для дітей, необхідно час від часу змінювати вправи (кожні 2-3 тижні), виконувати їх під музику, включати танцювальні рухи. Дітям подобаються фізкультхвилинки, які супроводжуються віршованими текстами.

Щоб у дітей не збивався ритм дихання, їхні рухи булиточними і сильними, при проведенні таких фізкультхвилинок корекційний педагог промовляє текст, а дитина виконує вправи.

Чим більшим є статичне навантаження, тим частіше й активніше потрібно робити фізичні вправи. Для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку необхідно проводити по дві фізкультхвилинки - на 10-ій і 20-ій хвилині кожного заняття.

Бувають різні види фізкультурних хвилинок і пауз:

  • комплекси фізичних вправ (передбачають вправи для м'язів рук, спини, ніг, які здатні зняти статичне напруження, активізувати дихання, посилити кровообіг (усунути застійні явища);
  • кінезіологічні (з метою профілактики деяких соматичних захворювань у дітей);
  • імітаційні( віршовані ) ;
  • ігрові (стимулюють пізнавальну діяльність молодших школярів).