Відділ освіти Старокостянтинівської РДА
Хмельницької області

Передовий педагогічний досвід

Майстерність учителя створюється не на порожньому місці, спирається на науку та практичний досвід багатьох поколінь. Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду є пошуком найбільш ефективної та раціонально організованої педагогічної системи, яка здатна вирішувати конкретні завдання за певних умов. Але цей досвід набуває значимості тільки тоді, коли вдається повністю описати й систематизувати його.

Педагогічний досвід – це сукупність знань, умінь і навичок, набутих педагогом у процесі практичної навчально-виховної роботи. Його можна визначити як багатогранне явище, що має зовнішні (тематика, певні автори, характеристика, обсяг тощо) і внутрішні (творчий внесок самого вчителя у практичне втілення досвіду, рівень педагогічних знань, умінь і навичок, педагогічної свідомості, які зумовлюють способи впливу на учнів) аспекти.

Досвід без практики неможливий. Лише педагогічна практика як специфічна діяльність, у процесі якої вчитель взаємодіє з унікальним суб’єктом – учнем – і опосередковано впливає на формування його особистості, удосконалюючи (а інколи – змінюючи) власні способи впливу (методи і форми педагогічної діяльності), дає можливість реалізувати задумане. Педагогічна практика – це нескінчений динамічний процес, який триває стільки, скільки вчитель працює в школі.

Передовий педагогічний досвід – це така навчально-виховна або організаційно-педагогічна діяльність, в процесі якої використовуються оригінальні форми, методи, прийоми, засоби навчання та виховання, або нові системи навчання та виховання або нові системи навчання та виховання, або нові способи систематизації відомих форм, методів, прийомів та засобів, що забезпечує стійкі позитивні результати в практичному розв’язанні актуальних педагогічних проблем.
Передовий досвід – це результат творчої праці педагогів.

На основі внутрішньо шкільного контролю, спостережень, опитування, діагностування, вивчення документації адміністрація школи разом з методоб’єднанням вчителів визначає носіїв передового досвіду, тему і вид кожного виявленого досвіду. Заповнюються інформаційні картки. На основі здобутої інформації в школі створюються і систематизуються, наповнюються шкільні інформаційні банки ідей передового досвіду, які відіграють важливу роль під час атестації вчителів, організації роботи з молодими вчителями.

Інформація про виявлений досвід (інформаційна картка) передається до РМК в кінці першого півріччя кожного навчального року.

Методисти РМК опрацьовують інформаційні картки про виявлення передового педагогічного досвіду. На основі одержаної інформації створюється районний інформаційний банк педагогічних ідей.


ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
методистами РМК у 2012-2013 навчальному році:

1. Розпочати вивчення досвіду:
1 Денисюк В.Д.-вч. початкових класів Іршиківського НВК протягом року Куйдан О.М
2. Продовжити вивчення досвіду:
1 Дражан Т.М.- вчителя географії Радковецької ЗОШ І-ІІІ ст. протягом року Нестечук Н.М.
2 Костюка С.І.- вчителя географії Поповецького НВК протягом року Нестечук Н.М.
3 Ниник В.В.- вчителя математики Пашковецької ЗОШ І-ІІІ ст протягом року Сукманюк С.І.
4 Футорної О.Д.- вчителя української мови та літератури Радковецької ЗОШ І-ІІІ ст.  протягом року Березовська А.М.
5 Гайдученко І.В.- вчителя англійської мови стецьківьскої ЗОШ І-ІІІ ст.. протягом року Березовська А.М.
6 Щербини Т.Ф.- практичного психолога Самчиківської ЗОШ І-ІІІ ст протягом року Лошак Н.Р.
7 Ключки Л.І.- вчителя образотворчого мистецтва Пашковецької ЗОШ І-ІІІ ст.. протягом року Лошак Н.Р
3. Завершити вивчення, узагальнення досвіду:
1 Поліщук С.С.- вчителя хімії Бутовецької ЗОШ І-ІІІ ст. протягом року Нестечук Н.М.
2 Чубенко Л.А. – вчителя хімії та біології Староостропілського НВО протягом року Нестечук Н.М.
3 Касьянової О.В.- вчителя англійської мови Самчиківської ЗОШ І-ІІІ ст. протягом року Березовська А.М.
4 Снігур Т.В.- вчителя початкових класів Воронковецької ЗОШ І-ІІІ ст.  протягом року Куйдан О.М.
5 Паламарчук В.В. – вчитель трудового навчання Миролюбненської ЗОШ І-ІІІ ст. Друге півріччя Слободян Ф.Ф.