Відділ освіти Старокостянтинівської РДА
Хмельницької області

Профільне навчання

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
організації допрофільної підготовки та профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах Старокостянтинівського району на 2012-2017 роки

Одним з основних напрямів реформування загальної середньої освіти є впровадження в старшій школі допрофільної підготовки та профільного навчання. В 2011-2012 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах району допрофільною підготовкою охоплено всіх учнів 8-9 класів, а профільним навчанням 523 старшокласники, що становить 100% від усіх учнів 10-11 класів.

Найбільша кількість учнів охоплена технологічним напрямом, суспільно-гуманітарним та природничо-математичним.

Аналіз результатів впровадження профільного навчання висвітлив і ряд нерозв’язаних проблем: формування профільних класів в окремих школах проходить без глибокого вивчення інтересів учнів, врахування їх потреб та можливостей щодо їх майбутнього вибору, повільно впроваджується програма допрофільної підготовки «Людина і світ професій», недостатній рівень матеріального та навчально-методичного забезпечення, тощо.

З метою поступової ліквідації наявних недоліків та покращення умов для задоволення потреб і запитів школярів у безоплатному доступу старшокласників до профільної та допрофесійної підготовки, відділ освіти районної державної адміністрації передбачає здійснити протягом 2012-2017 років наступне:

№ з/п  Зміст заходів  Термін виконання Примітка
І. Організаційні заходи
1 Провести інструктивно-методичну нараду керівників навчальних закладів з питань організації профільного навчання та допрофільної підготовки в закладах освіти       Серпень 2012 р.    
2 Затверджувати робочі навчальні плани навчальних закладів району  Щорічно, серпень    
3 Перевірити статути загально освітніх навчальних закладів з метою відображення форм організації профільного навчання в старшій школі До 01.08.2012р.  
4 Здійснювати аналіз діяльності та якості використання годин варіативної складової навчальних планів   Щорічно  
5 Визначити базові школи з окремих напрямів профільного навчання 2012-2013 н/р.    
6 Періодично заслуховувати на засіданнях колегії відділу освіти питання про стан впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання. Щорічно  
7 Проводити моніторинг ефективності впровадження профільного навчання та якості викладання профільних предметів Щорічно  
8 При потребі вносити корективи в мережу профільних класів та навчальних закладів Щорічно  
ІІ. Психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання
1 Забезпечити впровадження в навчально-виховний процес для учнів 8-9 класів курсу «Людина і світ професій» Щорічно      
2 Впровадити систему тренінгів особистісного зростання серед старшокласників 2012-2017р.р.  
3 Запроваджувати тестові комп’ютерні технології для визначення нахилів та обдарувань школярів   2012-2017р.р  
4 Організувати в навчальних закладах роботу батьківського всеобучу з проблем професійного самовизначення особистості   Постійно  
ІІІ. Профорієнтаційна робота
1 Брати участь у щорічному ярмарку професій для учнів 9-11 класів     Постійно      
2 Забезпечити участь учнів у районному конкурсі-турнірі знавців професій     Щорічно      
3 Забезпечити проведення профорієнтаційної роботи в закладах освіти (тижні професій, екскурсії на виробництво, зустрічі з ветеранами праці, тощо)     2012-2017р.р      
4 Забезпечити співпрацю загальноосвітніх навчальних закладів з професійними ліцеями району та міста     Постійно   
5 Проводити спільні заходи з міськрайонним Центром зайнятості з питань профорієнтації учнівської молоді     2012-2017р.р.  
6 Організувати екскурсії учнів 7-9 класів на міський та Староостропільський навчально-виробничі комбінати з метою допрофільної підготовки         2012-2017р.р.  
7 Проводити спільні заходи відділу освіти та відділу сім’ї, молоді і спорту з питань профорієнтаційної роботи     2012-2017р.р.  
ІV. Інформаційно-методичне забезпечення
1 Створити та постійно оновлювати інформаційну базу даних щодо профілів навчання в навчальних закладах району 2012-2017р.р.    
2 Організовувати проведення районних семінарів для вчителів, які працюють в профільних класах       Щорічно  
3 На засіданнях методичних об’єднань вчителів -предметників обговорювати питання щодо викладання нових спецкурсів, курсів за вибором, факультативів в профільних класах     2012-2017р.р.   
4 Організувати передплату періодичних видань в загальноосвітніх навчальних закладах з урахуванням профілів навчання   Щорічно   
5 Періодично висвітлювати в засобах масової інформації кращий досвід роботи педагогічних колективів шкіл району з питань організації до-профільної та профільної підготовки     Постійно  
6 Розширити мережу факультативів, спецкурсів, гуртків для учнів 8-9 класів з метою поглибленого вивчення окремих предметів         2012-2017р.р.  
7 Проводити в навчальних закладах моніторинги щодо вивчення запитів учнів, батьків, педагогів з питань організації профільного навчання     2012-2017р.р.    
8 Періодично забезпечувати навчальні заклади району методичними розробками та рекомендаціями щодо вдосконалення допрофільної підготовки і профільного навчання     2012-2017р.р.  
V. Матеріально-технічне та кадрове забезпечення
1 Продовжити роботу щодо поповнення профільних навчальних кабінетів відповідним унаочненням, приладами та комп’ютерною технікою 2012-2017р.р.    
2 Оновлювати меблі та здійснювати поточний ремонт в кабінетах профільного навчання 2012-2017р.р.    
3 Поновити комп’ютерну техніку в Староостропільському НВК До 2015р.    
4 Вивчати питання готовності педагогічних кадрів до роботи у профільних класах   2012-2017р.р.      
5 Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які працюють у профільних класах 2012-2017р.р.  
6 Забезпечити викладання профільних предметів високо досвідченими педагогами 2012-2017р.р.      
7 Встановити постійний контроль за станом впровадження та результативність профільного навчання та допрофільної підготовки  2012-2017р.р.